Vänsterstyret visar sin rätta sida!

Vänsterstyret visar sin rätta sida och centraliserar

Varför välja bort en hållbar verksamhet?

Nu visar S, KD, L, MP styret i Falkenberg sin rätta sida och centraliserar.

Söderskolan offras för ett framtida nybygge i centrala delar av Falkenberg. Södra delarna av kommunen växer, och kan växa än mer om det satsas på detaljplaner och byggklara tomter. Efterfrågan finns. Av detta ser vi inget. Men att lägga ner en välfungerande skola, med nära till naturen, tvekar majoriteten inte att göra. Psykisk hälsa pekas det mycket på, inte minst för barn och unga. Att då ta bort möjligheten till rörelse i en god skolgårdsmiljö och i naturen, som bevisat är positiv för hälsan, är inte rätt väg att gå.

Skolfrågan är en hjärtefråga. Att nu besluta om neddragning av stora mått och lämna stora lokaler tomma, är inte att ta ansvar för kommunens ekonomi. I södra området finns god infrastruktur i form av vägar och elevplatser. Varför välja bort en hållbar verksamhet?!

Agneta Åkerberg, ordf. i Centerpartiet södra avd.