Naturen är ingen soptipp !

Vårt miljöansvar för Sverige framåt!

Klimatförändringar, plast i våra hav, spridning av giftiga kemikalier, överutnyttjande av ekosystem – allt det här är hot mot djur och natur, människors hälsa, en hållbar ekonomisk tillväxt och planetens överlevnad.

Vi måste alla ta ansvar för miljön!

Centerpartiet arbetar varje dag för ett grönt, växande och förnybart Sverige !

Läs mer!