Tillgänglighet för alla!

Alla kommunala byggnader ska vara tillgängliga!

Idag har Maria deltagit i första mötet på distans i Kultur-fritid-tekniknämnden. "Det fungerar ok" - säger Maria Larsson "Min motion angående ljudet i kommunfullmäktigesalen gick genom i vintras och jag hoppas att det blir åtgärdat inom en snar framtid, ljudet är ju också en del av tillgängligheten"

Läs vår budget här