Barnens perspektiv i första hand!

  • Vi vill skapa en skolorganisation där barnens perspektiv kommer i första hand.
  • Vi har hela tiden varit konstruktiva där fokus varit barnen och deras rätt till en så bra utbildning som möjligt oavsett vilken skola i kommunen de går på.
  • Vi delar S-styrets åsikt om att det inte behövs fler utredningar, en ekonomisk konsekvensanalys var allt vi begärde.

Om detta kan ni läsa i vårt insändarsvar angående beslutet om den nya skolorganisationen och nedläggningen av söderskolans högstadium.