• / Shlomo Gavie

Shlomo Gavie

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Socialnämnden

Ledamot Socialnämndens arbetsutskott

Ersättare Ätrans vattenråd

Kontakta Shlomo Gavie

Kontakta Shlomo

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....