Samverka för att utveckla cykelkulturen i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen expanderar och byggs ut i rask takt för att ge plats för framtiden. Låt oss ta tillfället i akt och använda denna omställningsperiod till att cykeln prioriteras. Trots att Göteborgs politiker storsatsar på ökad cykelanvändning, har allt helt kommit av sig då Trafikkontoret har för mycket att göra. Vi i Centerpartiet menar att samverkan är en lösning på problemet och har konkreta förslag på hur kommunerna i Göteborgsregionen tillsammans kan prioritera cykeln.

Vi behöver trygga cykelvägnät

Vi behöver bli bättre på att samordna våra resurser och arbeta tillsammans för att skapa ett sammanhållet cykelvägnät över kommungränserna. Idag lägger Trafikverket resurser på att bygga och renovera cykelbanor, men det går långsamt och blir dyrare än när kommunerna själva bygger cykelbanor. Västra Götalandsregionen har avsatt medel för att möta upp Trafikverket, men dessa nyttjas inte fullt ut. Det finns alltså resurser – men de nyttjas inte effektivt. Vi vill att de avsatta pengarna för cykelvägar läggs samman i en pott och att kommunerna själva får förfoga över dem. Då får vi mer cykelvägar för pengarna.

Låt hyrcykeln bli en naturlig del av kollektivtrafikresan

Cykeln ska vara en naturlig del av kollektivtrafikresan. För att främja detta behöver vi kunna erbjuda hyrcyklar tillgängliga i kollektivtrafiknoder över hela regionen. Du ska kunna åka buss från Göteborg till Kungälv för att sedan ta cykeln till din slutdestination. Vi vill att Västtrafik tar initiativ till ett hyrcykelsystem som ska finnas i hela Västtrafiks område och som kan användas med samma kollektivtrafikkort som man betalar sin kollektivtrafikresa med.

Förmånscykel – låt kommunerna visa vägen

Vi vill att kommunerna i GR-området visar vägen och erbjuder sina anställda möjlighet till en förmånscykel. En förmån som redan införts i Göteborg – och som fler behöver följa efter. Som stora arbetsgivare vill vi uppmuntra våra anställda att cykla mer, vilket ger stora fördelar ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv. Vi hoppas att initiativet ska fungera som en uppmaning till företagen i regionen att följa vårt exempel. Vi hoppas även att detta i förlängningen kan fungera som en inspiration till att en nationell cykelpremie initieras.

Idag tar cyklisten i vår region sig fram på andras villkor. Vi vill bli en levande cykelregion med stark cykelkultur och därför måste cykeln få en prioriterad plats i planeringen. Dagens cyklister är inte ute och finåker. De är på väg till jobbet eller för att hämta barnen på förskola och skolan. Då ska vår planering också utgå från det. Det är dags att ta cyklisterna på allvar! Miljö- och hälsovinsten av det ser vi som en ren bonus.

Julia Färjhage, gruppledare Centerpartiet i Göteborgsregionen

Fredrik Hansson, vice gruppledare Centerpartiet i Göteborgsregionen

Emmyly Bönfors, ordförande Centerpartiet Göteborg