Sjöaremossens isbana

Debatten har gått hög, både i tidningar och i sociala medier, angående Nämnden för Fritid & Folkhälsas tidigare beslut om att fasa ut sitt engagemang vid Sjöaremossens isbana. Igår beslutade nämnden att teckna ett sjuårigt avtal med möjlighet till tre års förlängning.

- Jag är mycket nöjd att nämnden nu fattat beslut om en långsiktig gemensam lösning för isbanan, säger Bengt Alderin (C), vice ordförande i nämnden.

Vi ville nå en samsyn om en långsiktig lösning för Sjöaremossen som gör att Frillesås Bandy kan få arbetsro och fortsätta driva sin framgångsrika verksamhet och att tillgången till isbanan även fortsättningsvis tryggas för barngrupper, skolklasser och för allmänhetens åkning. Det nya avtalet ligger helt i linje med vad vi vill uppnå.

- Jag vill kunna stå upp och hålla fast vid vad tidigare nämnder beslutat och genomföra det som gynnar våra kommuninvånare och föreningar. Skall vi använda våra resurser på ett effektivt sätt så är samnyttjandet av Sjöaremossens isbana bra, säger Bengt Alderin (C).

- Vi är folkvalda och vi skall se till att alla kommuninvånare får tillgång till bra anläggningar och ett rikt friluftsliv. Vi skall inte exkludera någon idrott eller några motionsaktiviteter utan se möjligheterna med både bredd och spets, avslutar Bengt Alderin (C).

Kvadratisk logotyp