• / Nytt i Kungsbacka
  • / Centerpartiet har lagt ett förslag om ett "boendekort" för föreningar

Centerpartiet har lagt ett förslag om ett "boendekort" för föreningar

Varje vecka året runt lägger ledare många timmar med ideellt arbete i våra idrottsföreningar. För Centerpartiet är det viktigt att kommunen stöttar och uppmuntrar dessa ledare i deras viktiga uppdrag. Vi vill ge föreningarna möjlighet til ett rabatterat "boendekort för föreningar" som kan användas av ledare och tränare när de parkerar.

Det är viktigt att förutsättningarna för idrottsföreningarna i kommunen upplevs vara så lika som möjligt. Vi känner att det inte är så idag, då de föreningar som bedriver sin verksamhet i kommundelarna som regel inte behöver erlägga p-avgift.

Vi har fått synpunkter av de föreningar som bedriver sin verksamhet i centralorten att det upplevs krångligt att behöva köpa parkeringsbiljett/sms-biljett vid varje träning eller sammankomst. För att göra det smidigare så vill vi att förvaltningen utreder frågan om ett slags rabatterat "boendekort för föreningar" verksamma inom centrala Kungsbacka.

Föreningarna kan då erbjuda sina tränare och ledare detta kort och göra uppdraget enklare och smidigare. En lämplig avgränsning av tiden kan vara att kortet är giltigt vardagar kl 16-22 och på helger 08-18.

Centerpartiet yrkar att:

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en form av rabatterat ”boendekort” för idrottsföreningar verksamma i centralorten.

För Centerpartiet i Kungsbacka - Pär Olsson (C), Ledamot i nämnden för Teknik och Anders Eriksson (C) Ersättare i nämnden för Teknik.