• / Nytt i Kungsbacka
  • / Debatt: FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ETT MYCKET STÖRRE KLIMATHOT ÄN IDISSLARNAS RAPANDE!

Debatt: FOSSILA BRÄNSLEN ÄR ETT MYCKET STÖRRE KLIMATHOT ÄN IDISSLARNAS RAPANDE!

Sedan miljoner år har idisslare strövat omkring, betat och tillsammans med övrig fauna och flora stabiliserat jordens temperatur.

Efter det att vi börjat använda fossilt bränsle har vi fått två kolcykler; dels den kortvariga, naturens kretslopp med ett tidsspann inom 100 år, dels den fossila kolcykeln (kol, olja, naturgas etc.) med ett tidsspann på miljoner år.

De utsläpp som genereras i den korta cykeln, dvs. av växter och djur, utgör så gott som ett nollsummespel och bidrar således mycket litet till växthuseffekten. Förklaringen är att den korta kolcykelns utsläpp till största delen tas upp på nytt av jordens växtlighet.

Koldioxid svarar för den större delen av jordens uppvärmning. Metan, som också är en växthusgas, bildas i mindre mängd men har 28 gånger högre växthuseffekt. Den har dock en kort uppehållstid, ca 20 år, medan koldioxid har mera än 100 år. Idisslare släpper ut metan, som bildas av bakterier i deras magar (sådana bakterier finns för övrigt i låg koncentration överallt i naturen), men utan idisslare kan vi inte tillgodogöra oss cellulosan i gräs och andra växter.

Djuren behövs för att hålla våra landskap öppna och är inte problemet. Problemet är att vi under ett århundrade har använt fossila bränslen, som lagrats under miljoner år.

Därför kommer Centerpartiet aktivt fortsätta driva frågan att Kungsbacka kommuns fordonsflotta ska bli fossilfri!

Pär Olsson (c)

Centerpartiet i Kungsbacka