• / Nytt i Kungsbacka
  • / Hälften av förslagen till Centerstämman kommer från Kungsbacka

Hälften av förslagen till Centerstämman kommer från Kungsbacka

Sofie Sandell, Charlotte Wennerberg Liljeblad och Anders Eriksson är ledamöter i nyvalda distriktsstyrelsen för Centerpartiet Halland. Foto: Anki Enevoldsen

 

17 av 32 motioner på Centerpartiet Hallands årsstämma har skrivits under av kungsbackabor. Många av dem fick gehör på stämman, bland annat Anders Erikssons motion om att införa licensbutiker för alkoholförsäljning och Sofie Sandells motion om att ursprungsmärka köttet som serveras på restaurangerna.

- Vi har haft en utbildning i hur man skriver motioner, alltså förslag till stämman. Det har gett resultat, säger Anders Eriksson som är glad över de många motionerna.

Stämman gästades av Europarparlamentariker Fredrick Federley, och var startskottet på valrörelsen inför Europaparlamentsvalet 26 maj.

- EU-valet betyder väldigt mycket för Sverige och för Halland. Vi ser att små och medelstora företag exporterar som aldrig förr, under förra året ökade länets export med 10 procent, och för det så är EU oslagbart. Det här valet kommer handla mycket om värderingar, där kampen handlar om vi vill se mer slutenhet eller mer öppenhet. Vi i Centerpartiet är tydliga med vad vi väljer. Det behövs mer öppenhet och handel som ger fler svenska företag och jobb och mer intäkter till den svenska välfärden, säger Federley

I den nya styrelsen för Centerpartiet Halland blev Charlotte Wennerberg-Liljeblad från Onsala ny ledamot tillsammans med de omvalda Anders Eriksson, Kungsbacka och Sofie Sandell, Kungsbacka.