Närodlad politik i Vallda


Centerpartiet i Vallda jobbar för:

  • Gång- och cykelväg från Stenstugan till Sandö hamn och vidare till Lerkil.
  • Mer närodlad och ekologisk mat i förskolan, skolan och på äldreboenden.
  • Ny F-3 skola i Vallda-Heberg med fullmåttsidrottshall.
  • Säkrare trafiklösning för gående och cyklister vid Lerkilskrysset och vid Smarholmen.
  • Sänkt hastighet till 50 km/h på Bröndome-, Lunna- och Rörmöstvägen.
  • Bygg trygghetsboende med träffpunkt i Vallda.

Genomförda löften från förra valet:

  1. Ny skola i Furulid.
  2. Kommunen har köpt in mark och byggt ett utegym i motionsslingan i Palta.
  3. Satsning på nytt stall och nytt ridhus på Nordhallands Ridklubb i Lerkil.

På bilden ser du från vänster: Martin Petersson, Jan-Erik ”Jonte” Lind, Lisbeth Andersson, Rickard Person, Fredrik Hansson, Ulf Persson, Peter Lundin, Richard Hansson.

Relaterade nyheter