FAQ: Hur bestäms det vem som ska sitta i olika nämnder och styrelser i kommunen?

Här förklarar vi kort hur systemet fungerar med listor, personkryss, kommunfullmäktige och nämnder.

Vem bestämmer vem som ska stå högst upp på listan i valet till kommunfullmäktige? Centerpartiet har en intern omröstning där medlemmarna röstar fram sina kandidater. Plus att det finns en nomineringskommitté som också påverkar ordningen på listan. Det är nomineringskommittén som presenterar förslagen för medlemmarna på nomineringsstämman, inför detta valet var stämman i november 2017. Målet för Centerpartiet i Kungsbacka är att få en allsidig lista - en blandning mellan kvinnor och män, unga och äldre, erfarna och nya politiker.

Vad händer när du som väljare personkryssar en person på listan till kommunfullmäktige?
Du ger personen högre chans att komma in i kommunfullmäktige. För de som ej uppnår gränsen för antal kryss påverkar rösterna i sak ingenting. Men det ger partiet en blick vilka på listan som är uppskattade av väljarna, vilket kan leda till större chans att personen får en plats i en nämnd/styrelse.

Hur många kryss behöver en person för att personkryssas in?
I korthet behöver en person få 5 procent av partiets röster i valkretsen samt minst 50 röster för att kryssas in. Klarar personen gränsen så kommer hen in i kommunfullmäktige, och kan också ta sig förbi personen som står högst upp på listan, om hen har fått flest röster. Du kan läsa alla detaljer på val.se.

Kan en kandidat välja vilken nämnd eller styrelse dom ska sitta i?
Nej, men kandidaten kan föra fram önskemål till Centerpartiets nomineringsgrupp. Den lägger fram ett förslag till kandidaterna och fyller efter hand upp alla platserna i nämnder och styrelser. Sen röstas alla positioner igenom på ett medlemsmöte efter valet och då avgörs det vem som får vilken position.

Kan personkryss påverka så att en kandidat kommer får en viss position i en nämnd eller styrelse?
Nej, det gör det inte. Innan nomineringsgruppen gjort sitt arbete efter valet vet kandidaterna inte ens om dom kommer bli föreslagna till någon plats alls. Men kryssen är en av flera faktorer som nomineringsgruppen tar hänsyn till när de lägger fram sitt förslag.

Vet ett parti vilka platser, till exempel ordföranden och vice ordföranden, som de skall tillsätta före valet?
Nej, det vet inget parti. Partierna som tar makten efter valet förhandlar om platserna. I Kungsbacka kommun finns ett poängsystem där partierna får ett visst antal poäng för varje kommunfullmäktigeledamot. Dessa poäng används sen i förhandlingen om ordföranden, vice ordföranden, ledamöter och ersättare i de olika nämnderna och styrelserna. Efter den första förhandlingen så avgör de styrande partierna om största oppositionsblocket skall få några presideplatser, alltså ordförande och vice ordförande platser, eller inga sådana positioner alls.

Relaterade nyheter