prioriterade frågor i Kungsbacka

Här sammafattar vi vårt valprogram och frågorna som vi vill driva efter valet 2022.
Olika delar i kommunen driver också sina lokala frågor.

Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri-och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi vill göra varje människa starkare och stödja dem i att göra goda livsval.

En öppen och trygg kommun
Vi värnar allas trygghet i hemmet och i nära relationer:

 • Fortsätta stödja Kvinnojouren i Kungsbacka
 • Skapa trygghet för alla åldersgrupper
 • Fortsatt arbeta för att förhindra droger och våld på våra skolor

En grön tillväxtkommun
Vi vill hålla fokus på en hälsosam, giftfri och fossilfri kommun:

 • Underlätta och möjliggöra för små och medelstora företag att anställa fler
 • Fortsätta satsningen på utbyggnation av säkra gång- och cykelvägar
 • Att en Hallandspendel införs med stationer i Fjärås, Åsa och Frillesås, ner till Varberg
 • Införa Expressbussar från Onsala till Göteborg
 • Anpassa kommunen för fler elfordon
 • Förkorta handläggningstider och förenkla vid byggnation
 • Skapa fler e-tjänster för att underlätta kontakter/ärenden med kommunen
 • Byggnation på åkermark ska undvikas i hela kommunen för att trygga framtida livsmedelsproduktion. Inom utvecklingsorter i översiktsplanen kan dock undantag göras om det ej finns annan mark att tillgå

Välmående och hälsa
Du ska vara den som bestämmer över ditt liv. Vi vill fortsätta vårt arbete med att hitta lösningar för att valfriheten ska öka inom vård och omsorg. Du ska få all den hjälp du behöver för att ha ett välmående liv och god hälsa:

 • Driva utveckling av våra förskolor och skolor
 • Att elevhälsan följer upp droger och psykisk ohälsa
 • Att kommunen ska vara en föregångare och anställa fler personer med funktionsnedsättning
 • Driva utveckling av Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP

Ett attraktivt, aktivt och kreativt Kungsbacka
Centerpartiet vill tillgängliggöra mötesplatser, lekplatser, aktivitetsytor, utegym och lekvänlig konst så att de blir naturliga samlingspunkter för alla generationer:

 • Att kommunen främjar initiativ för välmående åt såväl ungdomar som åldersrika
 • Att utbyggnationen av säkra gång- och cykelvägar prioriteras
 • Fortsätta arbeta för attraktiva förskolor och skolor med bra pedagogiskt ledarskap.
 • Se över parkeringsmöjligheter och anvisningar för mopeder
 • Fortsätta stödja och utveckla det fria kulturlivet


Vill du läsa mer kan du göra det i vår valplattform.
Den hittar du här:

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön
och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Relaterade nyheter