Centerpartiets prioriterade frågor i Kungsbacka kommun

Här sammanfattar vi vårt valprogram och frågorna som vi vill driva efter valet 2018. Olika delar i kommunen driver också sina lokala frågor.

Centerpartiet prioriterar grön tillväxt

  • Att alla Öresundståg ska stanna i Åsa, samt införa en Hallandpendel med stopp i Fjärås, Åsa och Frillesås på sin väg från Göteborg mot Varberg.
  • Att kommunen fortsätter utveckla mark för företag i alla kommundelar.
  • Förenkla kommunens upphandlingar för att få mer närproducerade livsmedel.
  • Att det byggs fler små hyresrätter.

Vård och omsorg nära dig

  • Att plats i vård och omsorgsboende (äldreboenden) ska finnas i alla kommundelar för var och en när behovet uppstår.
  • Bygga och utveckla trygghetsboenden med service och gemenskapslokaler i alla delar av kommunen.

Ett attraktivt, aktivt och kreativt Kungsbacka

  • Att näridrottsplatser och motionsspår ska byggas i alla kommundelar.
  • Bygga en flexibel arenahall med större publikkapacitet samt fler fullmåttshallar.
  • Kulturskolan bör ge plats för fler och mångfalden kan öka, låt studieförbund och andra aktörer bidra till en växande kulturskola med fler elever.

Läs mer om våra prioriterade frågor här.

Relaterade nyheter