Vår politik - Miljöfokus

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Centerpartiet vill:

 • Göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el
 • Att vår vardag ska vara fri från gifter
 • Ge bönderna förutsättningar att producera mat på ett hållbart sätt

sol-has-bg

Miljö

Bild

Vi tycker att Sverige ska vara världsledande när det handlar om att ställa om till en grön ekonomi.

 • Vi värnar om staden, friluftslivet, turismen och de som lever av den.
 • Jämtlands skogar, vatten och fjäll är destinationer, livskvalitet. Att förädla
  vår natur skapar nya arbetstillfällen och ger skatteintäkter.
 • Skog kan omvandlas till grön energi, kläder, hus och möbler.
 • Vi vill följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och
  kulturmiljövärden när man avverkar skog.
 • Det behövs en ansvarsfull jaktpolitik. En politik som tar hand om våra vilda
  djur och som är långsiktig och hållbar.
 • Vi vill att Sveriges djur ska må bra och leva värdiga liv.
 • Vi vill utveckla en bättre, grönare kollektivtrafik så att vi får en
  hållbar tillväxt i hela landet.
 • Vi vill göra det enklare för offentliga kök att upphandla närodlad mat.
 • Vi vill se mer antibiotikafri, närproducerad mat!
 • Vi värnar om äganderätten och står på skogsägarnas sida. Att förädla
  skogen lokalt skapar nya arbetstillfällen och ger skatteintäkter.
 • Vi vill också att det ska löna sig att äga och köra de bilar, bussar och
  lastbilar som är mest klimateffektiva.
 • Vi vill jaga utsläppen, inte bilar och flygplan.
 • Vi vill att det serveras god, hållbar och närproducerad mat inom skola och
  äldreomsorg. 
 • Naturen är ett viktigt kapital i Jämtland. Vi vill förenkla reglerna för dig
  som arbetar med att avverka, återplantera och vårda Jämtlands skogar.
 • Vi vill att beslut som rör jakt ska fattas närmare dem som berörs.