Vår politik - tillväxt

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

 • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
 • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
 • Vi vill att hela Sverige ska leva

sol-has-bg

Tillväxt

Bild

Du och din familj är viktiga för Jämtlands framtid! Centerpartiet vill ge er de bästa förutsättningarna för att bo, leva och verka just på den plats där ni väljer att slå er ner.

 • Vi vill att det ska vara enkelt att driva och utveckla företag i Jämtland.
 • Vi vill utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela länet.
 • Vi vill driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande.
 • Vi vill att nya svenskar snabbare ska slussas in i utbildning och jobb.
 • Vi vill att värden som skapas i länet, till exempel vattenkraft, också
  beskattas i länet.
 • Vi vill se mer flexibla driftsformer för barnomsorg, så att du som valt att bo
  på landsbygden kan få ihop yrkes-och privatliv.
 • Vi vill att du ska ha möjlighet och rätt att välja vård, skola och omsorg som
  passar dig, var du än bor. Barnen ska ha samma förutsättningar till bra
  utbildning oavsett var i länet du valt att bo.
 • Vi vill se en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart
  jordbruk och ett modernt företagande.
 • Vi vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i livet.
 • Vi vill att mobiloperatörerna tar sitt ansvar, samarbetar och bygger ut näten
  i hela länet.
 • Vi vill att nyanländas kompetenser och erfarenheter ses över redan från
  första dagen så att de snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden.
 • Välfärdstjänster ska finansieras offentligt men kan gärna utföras av företag,
  då får vi mer kvalitet och valfrihet i välfärden.
 • Vi vill höja statusen på läraryrket, våra barn förtjänar behöriga och
  motiverade lärare.
 • Vi vill att det ska finnas plats för dig i Jämtland, oavsett var i livet du
  befinner dig.
 • Vi vill att Sverige ska vara världsledande när det handlar om att ställa om till
  en grön ekonomi.
 • Vi vill frigöra mer utrymme i etern för bättre mobiltelefoni och surf!
 • Vi vill ge fler eldsjälar utrymme att testa, utvärdera och utveckla nya ideér.
 • Vi vill ta vara på kraften från var och en som flyttar hit.
 • Vi vill göra det enklare för dig att bo och verka på den plats och med den
  sysselsättning som just du brinner för.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.