Vår politik - trygghet

När livet förändras kan du behöva hjälp från samhället. Du kanske får barn, förlorar jobbet, blir sjuk eller inte klarar av att försörja dig av någon anledning. Då ska det finnas ett hållbart trygghetssystem som hjälper dig både i stunden och att komma vidare.

Centerpartiet vill:

 • Se en arbetslöshetsförsäkring som är hög till en början, för att sedan minska snabbare än idag
 • Göra det lättare att gå från försörjningsstöd till ett nytt jobb
 • Att företagare ska ha samma rätt till trygghetsförsäkringarna som anställda har

sol-has-bg

Trygghet

Bild

Det är du som patient som ska vara i centrum, inte sjukvårdssystemet.

 • Vi vill se fler lokala poliser för en tryggare närmiljö och snabbare insatstider.
 • Älska vem du vill. Din sexuella läggning ska inte påverka hur samhället och
  vården bemöter dig.
 • Vi vill främja utvecklingen av e-hälsa och moderna digitala lösningar inom
  vården.
 • Vi vill se att det finns flera olika vårdalternativ så att du kan välja det som
  passar dig bäst.
 • Vi vill ge alla rätten till en egen husläkare genom att man listar sig hos sin
  doktor istället för hälsocentral.
 • Vi vill korta köerna i vården genom en nära vård med bättre öppettider
  kortare väntetider och högre kvalitet.
 • Vi vill se en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg.
 • Vi vill rusta upp våra vägar så att det blir enkelt, tryggt och säkert att
  transportera sig vart man vill, året om i länet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.