Vår politik

Nedanstående frågor drev vi inför valet 2018.

Kött utan antibiotika till våra barn och äldre.
Vi vill fortsätta öka andelen närproducerade, kemikalie- och antibiotikafria livsmedel i maten som serveras i förskola, skola och äldreomsorg. Under mandatperioden har vi lagt en motion om "kött utan antibiotika till våra barn och äldre".

I Habo ska det vara tryggt att bli äldre.
Vår äldre- och demensomsorg ska präglas av hög livskvalitet, värdighet och delaktighet. Vi vill uppmuntra till nya tankar och idéer för att höja kvalitén i vård och omsorg av äldre.

Lön och arbetsförmåga sitter inte i könet.
Alla ska ha lika lön för samma arbete. Både män och kvinnor ska kunna och arbeta heltid och ha möjlighet till deltid. Det är oacceptabelt att kvinnor är långt mer sjukskrivna än män. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i sina liv och genusperspektivet måste alltid finnas med. Vår motion om "aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete" har godkänts under mandatperioden och vi driver aktivt dessa frågor.

Vi vill C hela Habo
Man ska kunna bo, leva och verka oavsett var i kommunen man bor. Det ska vara samma kostnad att ansluta sig till bredbandsnätet på landsbygden som i centrala Habo.

En fungerande kollektivtrafik i hela Habo
Det måste gå att pendla in och ut från hela Habo kommun och finnas möjlighet för gymnasieelever på landsbygden att kunna ta sig till och från skolan.

God arbetsmiljö i kommunen
Arbetsmiljön ska vara en naturligt viktig del i alla nämnder och verksamheter. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden.

Ett sunt företagsklimat.
Vi anser att man kan påverka företagsklimatet genom vilken attityd kommunen har till företagande, vilket bemötande och vilken service företagarna får. Småföretagare är jobbskapare.

En miljö för framtiden
Vår vardag ska vara fri från gifter. Ge bönderna förutsättning att producera mat på ett hållbart sätt. Vi ska underlätta för småskaliga och förnyelsebara energikällor. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Du är viktig. Välkommen att engagera dig. Tillsammans är vi starka.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.