Anders Karlsson


Jag vill att Nässjö kommun ska vara en attraktiv plats att bo och arbeta i och vägen dit är Framåt

– För Nässjös Bästa

För att bygga vår kommun stark, vill vi i Centerpartiet skapa ännu bättre förutsättningar för att starta och driva företag. Det är i företagen jobben skapas! När våra företag lyckas, leder det till tillväxt och jobb. Detta skapar även förutsättningar för att ta ansvar för vår miljö.

Detta vill jag arbeta för:

– Fortsatt focus för att våra elever skall uppnå bra resultat i skolan.

– Fler högre utbildningar och uppdragsutbildningar till stöd för våra företag.

– Fler typer av boendeformer och trygghetsboenden i hela kommunen.

– När man blir äldre ska en bra hemtjänst stötta dig med service var du än bor.

– Trygghet ska byggas genom samverkan med både civilsamhället, polis och räddningstjänst.

– Bekämpning av droger ska vara en prioriterad uppgift för att uppnå bättre hälsa och mindre brottslighet i vår kommun.

– Företagande är grunden för att bygga ett starkt Nässjö. Därför ska Nässjö kommun fortsätta att stötta nya företag och företagare, genom näringslivsbolaget NNAB. Smidighet i kontakter med kommunens olika verksamheter ska prioriteras.

– Integration på riktigt, där våra nya Nässjöbor får stöd i att förverkliga sina företagsidéer eller att arbeta i andras företag. Detta som ett komplement till alla de insatser som görs idag.

– Fortsätta stötta det rika kulturliv vi har i vår kommun.

– Pröva om en bokbil kan vara en förbättring av utlåningsservicen och ett stöd till våra medborgarkontor att nå ut till hela kommunen.

– Fortsätta att utveckla medborgarbudgetar, där det är lämpligt. Detta är medborgarinflytande på riktigt!

– Fortsatt hög utbyggnadstakt av fiber.

– Enskilda vägar ska få resurser för att bibehållas och förbättras.

– Kommunens 16 badplatser och simhallen skall vara i gott skick och bidra till attraktionskraften.

– Främja nya tekniska lösningar för att förbättra vår miljö, som t ex solceller, elstolppar och fordon som drivs av förnyelsebar energi.

Jag vill ha ett företagsamt, grönt och Framåt Nässjö!Kommunalråd

Ledmot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Ordförande i Höglandets Räddningstjänstförbund, Ordförande i Citynätet

Kontakta Anders Karlsson

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.