• / Lars-Ivan Fransson

Lars-Ivan Fransson

Lars-Ivan Fransson


Ledamot i kommunkretsstyrelsen

Ersättare i samhällsplaneringsnämnden

Driver jordbruk

Text