• / Ronnie Johansson

Ronnie Johansson

Ronnie Johansson


Ledamot i Kommunkretsen

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i socialnämnden och individutskottet

Ordförande i kommunala funktionshinderrådet

Text

Kontakta Ronnie Johansson

Kontakta Ronnie

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....