Anette Gustafsson

Anette Gustafsson

Jag bor på en liten gård med några nötkreatur, hästar och katter, där vi också odlar lite grönsaker till husbehov. Rider och tränar dressyr för att hålla igång kroppen och för att det är roligt förstås. Jobbar som personlig assistent.

I politiken behöver vi satsa på förebyggande arbete. Satsa på hälsofrämjande insatser istället före sjukdom, sociala tidiga insatser istället före placeringar och behandlingar. Vi måste se alla barn i skolan för att de ska få rätt stöd.

Förebyggande arbete är också att underhålla våra byggnader samt våra enskilda vägar i kommunen och som övergripande måste vi ställa om till ett miljövänligt och hållbart samhälle på alla nivåer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.