Erik Ciardi

Personbild


Kommunalråd Kalmar

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Kalmar Kommunbolag AB samt ledamot i kommunstyrelsens planutskott och utskottet för integration och arbetsmarknad.

Ansvarar för att följa

 • Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag
 • översiktsplanen
 • landsbygdsutveckling
 • näringslivsfrågor
 • övergripande fysisk planering
 • miljöfrågor
 • servicenämnden
 • Södermöre kommundelsnämnd
 • upphandlingsfrågor
 • Kretslopp Sydost
 • vatten- och miljönämnden
Kontakta Erik Ciardi

Kontakta Erik

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.