Demokrati och säkerhet FÖR MÄNNISKORS BÄSTA

Vi lever i en osäker tid där vår liberala demokrati och säkerhet är hotad. Den hotas idag från både inre- och yttre hot. Vi ser hur politiska krafter mer och mer ifrågasätter fria media och samtidigt så utsätts landet dagligen för cyberattacker och desinformationskampanjer. Vi ser också hur säkerhetsläget i Europa kraftigt har försämrats, inte minst genom ett mer aggressivt Ryssland som vill påverka hela Europas säkerhetspolitik.

Centerpartiet vill:

  • Stärka oberoende medias ställning i Sverige
  • Stärka medias skydd mot hat, hot och trakasserier
  • Stärka Sveriges förmåga att hantera cyber-attacker
  • Att Sverige ska söka medlemskap i NATO
  • Öka anslagen till försvaret, inklusive totalförsvarets och civilsamhälletsorganisationer
  • Fördjupa försvars- och säkerhetssamarbetet inom EU

Centerpartiet kommer att fortsätta värna den liberala demokratin i alla lägen. Att Sverige skall vara ett öppet, självständigt och humant samhälle borde vara en självklarhet för alla. Men vi behöver också inse att vi som land inte klarar detta själva, vi behöver delta i internationella samarbeten för att säkra vår självständighet. Här är vi motpolen mot de politiska krafter som vill se en mer nationalistisk stat som inte vill samarbeta internationellt och som inte ser humanism som en självklarhet.

Det säkerhetspolitiskaläget i Europa har också förändrat behovet av en trygg och stabil energiförsörjning, liksom ökad självförsörjning av livsmedel. Kalmar län har goda förutsättningar att bidra till detta genom den starka positionen i landet inom livsmedelsproduktion och möjligheterna till utökade satsningar på förnybar energi.

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela vårat valprogram som en pdf , 4.7 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.