web stats

Övriga förtroendevalda

Vägråden i Tingsryds kommun
Sammankallande: Karl-Gustav Sjökvist, Kroksjöbo

Vägråd för Almundsryds församling
Ordinarie: Lennart Karlsson, Järnemåla
Ersättare: Lennart Fohlin, Kompersmåla

Vägråd för Linneryds församling
Ordinarie: Mats Karlsson, Obbetorp
Ersättare: Olof Andersson, Skogsryd

Vägråd för Södra Sandsjö församling
Lars-Olof Johansson, Dångemåla
Ersättare: Anders Uleskog, Dångebo

Vägråd för Tingsås församling
Ordinarie: Karl-Gustav Sjökvist, Kroksjöbo
Ersättare: Dag Runesson, Ulfsryd Norralund

Vägråd för Urshults församling
Ordinarie: Ulrik Haraldsson, Jätsbygd
Ersättare: Ingemar Andersson, Hasselvägen

Vägråd för Väckelsångs församling
Ordinarie: Göran Petersson, Söftestorp
Ersättare: Arne Johansson, Boaryd

Vägråd för Älmeboda församling
Ordinarie: Lennart Davidsson, Kållebo
Ersättare: Britt-Louise Berndtsson, Strånganäs

Mörrumsåns vattenråd
Ordinarie representant: Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd
Ersättare: Lennart Fohlin, Kompersmåla, Ryd

Ronnebyåns vattenråd
Ersättare Anders Uleskog, Dångebo, Södra Sandsjö

Gode män med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor
Göran Petersson, Söftestorp Norregård, Väckelsång

Gode män med sakkunskap avseende tätortsförhållande
Kenneth Brorsson, Siggahult, Linneryd

Huvudmän Almundsryds Sparbank
Annica Hägg Johansson, Hössjömåla, Ryd

Huvudmän Älmeboda Sparbank
Åsa Lindesson Andersson, Älmeboda
Maria Petersén, Älmeboda

Ellen och Gustaf Martinssons donationsfond
Ann-Christin Johansson, Urshult (sammankallande)

Kinnevalds häradskassas donationsfond
Almundsryd
Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd (sammankallande)
Urshult
Ann-Christin Johansson, Urshult (sammankallande)

Matilda och Alfred Nicklassons studiefond
Ordinarie: Britt-Louise Berndtsson, Lindkullen Strånganäs, Älmeboda
Ersättare: Anna Johansson, Brännamåla, Älmeboda

Karl Johan och Johanna Adamssons donationsfond
Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd

Winnet Kronoberg
Ersättare: Britt-Louise Berndtsson, Lindkullen Strånganäs, Älmeboda


Maria Petersén
Ordförande för Centerpartiet i Tingsryd
Cecilia Cato
Gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd
Anna Johansson
Oppositionsråd för Centerpartiet i Tingsryd kommun
Mikael Andersson
Webbredaktör för Centerpartiet i Tingsryds kommun