web stats

Övriga förtroendevalda

Vägråd för Almundsryds församling
Ordinarie: Lennart Karlsson, Järnemåla

Vägråd för Södra Sandsjö församling
Lars-Olof Johansson, Dångemåla
Ersättare: Anders Uleskog, Dångebo

Vägråd för Väckelsångs församling
Ordinarie: Göran Petersson, Söftestorp
Ersättare: Arne Johansson, Boaryd

Vägråd för Älmeboda församling
Ersättare: Lennart Davidsson, Kållebo

Mörrumsåns vattenråd
Ordinarie representant: Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd

Gode män med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor
Göran Petersson, Söftestorp Norregård, Väckelsång

Gode män med sakkunskap avseende tätortsförhållande
Björn Elmqvist, Hallatorp, S. Sandsjö

Huvudmän Almundsryds Sparbank
Annica Hägg Johansson, Hössjömåla, Ryd

Huvudmän Älmeboda Sparbank
Marie-Louise Hilmersson, Brännebo, Älmeboda
Towe Carlbrant, Älmeboda

Ellen och Gustaf Martinssons donationsfond
Ordinarie: Britt-Louise Berndtsson, Urshult (sammankallande)

Kinnevalds häradskassas donationsfond
Almundsryd
Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd (sammankallande)
Urshult
Ann-Christin Johansson, Urshult (sammankallande)

Matilda och Alfred Nicklassons studiefond
Ordinarie: Britt-Louise Berndtsson, Urshult (sammankallande)
Ersättare: Johan Karlsson, Brunsmåla, Älmeboda

Karl Johan och Johanna Adamssons donationsfond
Lennart Karlsson, Järnemåla, Ryd (sammankallande)

Winnet Kronoberg
Ledamot: Britt-Louise Berndtsson, Urshult

Revisor i Korröstiftelsen
Ersättare: Mats Karlsson, Obbetorp, Linneryd


Maria Petersén, ordförande i Centerpartiet Tingsryd
Ordförande för Centerpartiet i Tingsryd
Cecilia Cato, gruppledare
Gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd
Anna Johansson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Mikael Andersson, kommunikatör
Webbredaktör för Centerpartiet i Tingsryds kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.