web stats

Älmeboda Centerparti- och Centerkvinnoavdelning


Älmeboda Centerpartiavdelningar

Britt-Louise Berndtsson, Maria Petersén, Marie-Louise Hilmersson och Johan Karlson

 

 

 

Ordförande C-avdelningen: Johan Karlson,
Ordförande CK-avdelningen: Britt-Louise Berndtsson

Kassör: Britt-Louise Berndtsson
Ledamot: Marie-Louise Hilmersson
Ledamot: Ulla-Britt Svensson