web stats

Åke Karlsson

Personbild


Ledamot i styrelsen för Linneryds Centerpartiavdelning

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i Linneryds Centerpartiavdelning