web stats
  • / Nyheter
  • / Distriktsstämma i Hinneryds bygdegård

Distriktsstämma i Hinneryds bygdegård

Distriktsstämma i Hinneryds bygdegård 2017-04-01

Intresset för Centerpartiet är stort och stämningen var på topp när Centerpartiet i Kronoberg samlades för 2017 års distriktsstämma i en fullsatt bygdegård i Hinneryd. Inbjudna gästtalare var Centerpartiets miljöpolitiske talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe samt Isak Engqvist, sakkunnig hos Fredrick Federley på EU-kontoret i Bryssel.

Kristina Yngwe pratade bland annat om den genomförda parlamentariska landsbygdsutredningen som hon har medverkat i. Tack vare Centerpartiet har det lyfts fram skrivningar kring betydelsen av statens närvaro i hela landet. Det är viktigt att staten ska finnas till för alla oavsett var man bor, liksom att det finns tillgång till högkvalificerade arbete i hela landet. Kristina är dock inte nöjd med detta utan hade önskat att det hade drivits på än mer för en närodlad politik. Likaså hade utredningen behövt innehålla mer förslag på regelförenklingar. Kristina menar att det som inte är förbjudet borde vara tillåtet. En viktig fråga för landsbygden är strandskyddet. Denna fråga ingick inte i utredningen men man lyckades få med frågan då strandskyddet behöver reformeras. Från Centerpartiets sida förordas att beslutsrätten gällande strandskydd ska ligga hos kommunerna.

Läs mer här >>