web stats
  • / Nyheter
  • / Vem sköter min väg?

Vem sköter min väg?

Att underhåll av enskilda vägar engagerar är tydligt. Trots att Tingsryds kommunfullmäktige ändrat sitt beslut om neddragningar av vägunderhållet var uppslutningen god när vägunderhållet diskuterades i Björkeborg, Väckelsång. Det var LRFs lokalavdelning i Väckelsång som tillsammans med Centerpartiet hade kallat till detta vägmöte.

Bruno Sandberg, Tingsryds kommuns förste vägmästare redogjorde för historiken kring skötslen av de enskilda vägarna. Bruno har genom sina erfarenheter stor kunskap i frågan då han var med i kommunsammanslagningen 1971, när vägsamfälligheterna lämnade sina fullmakter och det nybildade Tingsryds kommun tog ansvar för vägunderhållet av de enskilda vägarna och av de privata utfartsvägarna. En ordning som har fungerat väl under alla år men som nu har varit hotad genom den politiska majoriteten vilja att spara in på detta vägunderhåll.

Marie-Louise Hilmersson redogjorde för de politiska turerna gällande vägunderhållet och hur majoriteten har velat slopa underhållet på dessa enskilda vägar och privata utfartsvägar. Under hanteringen av "Hållbar ekonomi" i Tingsryds kommun var en stor besparingspost just underhållet av de enskilda vägarna. Detta har skapat stor oro för hur det ska bli i framtiden med vägunderhållet. Nu blev dock beslutet av den politiska majoriteten begränsat till de privata utfartsvägarana. Tolkningen vad som är privata utfartsvägar visade sig dock vara svår. När det slutligen gick upp för majoriteten att deras beslut inte skulle gå att genomföra utan kraftiga försämringar med minskade möjligheter till statsbidrag för vägunderhåll återstod endast en besparing på ca 25000 kr (mot de beslutade 900 000). Trots detta ville man in i det sista driva igenom beslutet om besparingen. Det var först nu, de senste veckorna, som vi äntligen lyckades få majoriteten att dra tillbaka sitt beslut. På det senaste mötet i kommunfullmäktige togs ett nytt beslut som innebär att ordningen är återställd till den ursprungliga som man enades om 1971.

Centerpartiet har kämpat hårt för underhållet av de enskilda vägarna och de privata utfratsvägarna i kommunen. Vägarna är bland det viktigaste en landsbygdskommun har. Utan bra vägar finns det inga förutsättningar för utveckling och välfärd. Vi är glada över att ha kunnat påverka den politiska majoriten till att ändra sig gällande vägunderhållet och vill trots allt ge dem eloge i att de har kommit till denna ändrade ståndpunkt. Det är nämligen stort att kunna ändra sig!

Ni hittar bilder från mötet i Björkeborg här