web stats
  • / Nyheter
  • / Tingsryd är inte fullt, tvärtom!

Tingsryd är inte fullt, tvärtom!

Centerpartiet tar helt avstånd från Sverigedemokraternas utspel om att Tingsryd skulle vara fullt. Ärligt talat förstår vi inte hur de kan komma fram till detta ställningstagande. Tingsryd kommuns framtid är tvärtom beroende av att vi lyckas få människor att vilja flytta till vår kommun.

Tingsryd har allt sedan kommunen bildades haft en stadigt minskad befolkningsutveckling. Vid kommunsammanslagningen 1971 hade det nybildade Tingsryds kommun (enligt SCB) 14 800 invånare. Nu vid senaste årsskiftet hade befolkningsantalet minskat till 12 393 invånare. Minskningen handlar framförallt om minskning i antal medborgare som är i arbetsför ålder. Enbart sedan 2000 har medborgarna i åldern 20-60 år minskat med 27%. Denna minskning beror framförallt på en allt mer åldrande befolkning och att vi har haft ett negativt inflyttningsnetto. Prognoserna gällande framtida befolkningsutveckling ser också dyster ut. Vi prognostiseras att få en allt större andel medborgare i åldern 80+ samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar allt mer. Detta innebär att en allt mindre andel av befolkning kommer att bidra till att finansiera våra kärnverksamheter och att vi riskerar att få allt svårare att upprätthålla Tingsryds kommuns välfärd samtidigt som det blir en allt större andel av befolkningen som utnyttjar våra kärnverksamheter.

Det finns egentligen enbart en lösning på Tingsryds kommuns välfärdsutmaning och det är att vi lyckas locka människor att flytta till Tingsryds kommun. Att Sverigedemokraterna inte inser detta är högst anmärkningsvärt. Visst Sverigedemokraterna har varit tydliga, allt sedan de bildades ur svenska nynazistiska- och vitmaktrörelser 1988, i att de inte vill ha några invandrare i Sverige. Men man kan ju tro att Sverigedemokraterna då också borde ha några svar på hur de tänker att den ”ursvenska” befolkningen ska kunna få möjlighet att ta del av någon välfärd överhuvudtaget. Sverigedemokraternas svar i detta och på Tingsryds kommuns välfärdsutmaning är enbart att de anser att Tingsryds kommun är fullt. Från Centerpartiet sida häpnar vi av denna inställning och förstår inte hur Sverigedemokraterna tror att vi i Tingsryds kommun ska ha någon framtid överhuvudtaget om nu Sverigedemokraterna skulle få igenom sin vilja. Är Sverigedemokraternas mål att Tingsryds kommun ska komma under statlig tvångsförvaltning?

Med anledning av Sverigedemokraternas obegripliga utspel om att Tingsryds kommun skulle vara fullt ställde Centerpartiet ett antal enkla frågor till Sverigedemokraterna under Tingsryds kommuns senaste kommunfullmäktigemöte. Sverigedemokraterna hade överhuvudtaget inga klara svar på våra frågor. Det mest klargörande svaret var att ”det inte går att jämföra äpplen med päron” med åsyftning till att det inte går att jämföra invandrare med övriga medborgare. Ett svar som tillsammans med övriga oklarheter tydliggör att Sverigedemokraterna definitivt inte är ett parti som andra. Tvärtom har det sällan tydliggjorts tydligare att SD är ett parti som enbart fokuserar på att odla sin främlingsfientlighet.

Det Sverigedemokraterna missar på grund av sin avsky mot invandrare är att invandringen till Tingsryds kommun hittills har haft en positiv inverkan på den kommunala ekonomi i Tingsryd. Men detta är uppenbarligen inte de sverigedemokratiska ledamöterna intresserade av att ta del av då det uppenbarligen strider mot deras hållning att invandring är av ondo.

Gå gärna in på Tingsryds kommuns hemsida och titta på webbsändningen från vårt senaste möte i kommunfullmäktige. Våra frågor till Sverigedemokraterna på senast kommunfullmäktigemötet hittar ni under ärende 21 >> Tingsryds kommunfullmäktige 9 mars 2020