web stats
  • / Nyheter
  • / Ett nytt politiskt landskap i Tingsryds kommun

Ett nytt politiskt landskap i Tingsryds kommun

Så då kom brytningen i Tingsryd mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Tidpunkten för deras sammanbrott kan inte vara mer olycklig än nu när vi är mitt uppe i coronakrisen. En kris där det krävs ett stabilt ledarskap. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har misslyckats att uppnå denna status genom den osämja som vi alla kunde läsa om i de artiklar som har följt efter deras sammanbrott.

Från Centerpartiets sida beklagar vi den uppstådda situationen. Det är aldrig bra när ett ”äktenskap” brakar samman, och än mindre bra när vi får läsa om parternas versioner i media. Det är inte bra för de enskilda partierna och det är inte bra för Tingsryds kommun. Nu är dock läget som det är. Brytningen är total. Socialdemokraterna skyndar på för att bilda en ny allians för ett minoritetsstyre. Moderaterna verkar vara mest förvånade över att deras hållning orsakat denna brytning. Det är dessvärre alltför hårda ord mellan de ingående kombattanterna.

Centerpartiet agerar inte på impuls, vi överväger noga våra ställningstagande och ger våra partimedlemmar möjlighet att låta nya förutsättningar sjunka in innan vi låter våra partimedlemmar ta ställning till hur vi ska förhålla oss till dessa nya förutsättningar. Av denna anledning har vi ännu inte gett besked till Socialdemokraterna hur vi ställer oss till deras invit om samarbete, lika lite har vi ännu tagit ställning till moderaternas nya roll. Vår lärdom från tidigare situationer av ”regeringsförhandlingar” är att övriga partier strikt prioriterar enskilda politiska företrädares politiska positioner. Från Centerpartiets sida vill vi börja i den andra ändan. Vi vill få mest ”verkstad” för centerpolitik i dessa förhandlingar. Så ett tips till både Socialdemokraterna och Moderaterna, framgången ligger i att just prioritera centerpolitik.


Anna Johansson (C), oppositionsråd i Tingsryds kommun
Cecilia Cato (C), gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd
Maria Petersén (C), ordförande för Centerpartiet i Tingsryd