web stats
  • / Nyheter
  • / Överenskommelse är nådd gällande den politiska organisationen i Tingsryds kommun

Pressmeddelande

Överenskommelse är nådd gällande den politiska organisationen i Tingsryds kommun

Kommunhuset i Tingsryd

Centerpartiet har kommit överens om ett avtal gällande valteknisk samverkan tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Vårt mål är att genom vår förstärkta roll som det största oppositionspartiet kunna upprätthålla ett gott samtalsklimat gentemot det nya minoritetsstyret och övriga partier för att därigenom kunna nå pragmatiska lösningar som är bra för Tingsryds kommuns framtid, säger Anna Johansson, oppositionsråd för Centerpartiet.

Centerpartiet har efter att det förra styret i Tingsryds kommun kraschade framförallt fokuserat på att det nya politiska läget ska resultera i tre saker:

  • Stabilitet i det politiska ledarskapet. Inte minst i dessa tider präglade av den pågående coronapandemin är nödvändigheten av ett ledarskap som ges möjlighet att agera snabbt och kraftfull med kloka beslut extra betydelsefullt.
  • Förutsättningar för genomslag för centerpartistisk politik. Fokus för Centerpartiet handlar alltid främst om det sakpolitiska, hur vi långsiktigt får bäst genomslag för vår sakpolitik och så även i detta nya politiska läge.
  • Att den politiska organisationen ska vara så opåverkad som möjligt så här mitt inne i en mandatperiod. Centerpartiet har försökt måna om att innebörden av vårt tidigare avtal om valteknisk samverkan tillsammans med Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet ska kunna upprätthållas så långt som möjligt (även att avtalet strikt har fallit genom att en part brutit sig ur detta).

Genom denna överenskommelse har Centerpartiet utifrån de förutsättningar som detta nya politiska läge medfört kunnat få bra genomslag gällande samtliga av dessa tre punkter. Avtalet innebär att Centerpartiet ger stöd till det nya minoritetsstyret i Tingsryds kommun, bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet så att dessa ges de parlamentariska förutsättningar som behövs för att kunna styra i minoritet. Detta samtidigt som vi i Centerpartiet stärker vår roll som kommunens största och ledande oppositionsparti med en stark vågmästarroll där Centerpartiet fortsatt är helt fria att bedriva centerpartistisk sakpolitik, politik som vi menar är det långsiktigt bästa för Tingsryds kommun. Förändringarna i den politiska organisationen inom Tingsryds kommun blir dessutom genom detta avtal minsta möjliga utifrån rådande förutsättningar.

Vi i Centerpartiet önskar det nya minoritetsstyret (S+KD+V) lycka till med deras nya laguppställning och hoppas att de kommer att vårda detta ansvar väl.

För Centerpartiet:

Anna Johansson, oppositionsråd i Tingsryds kommun
070-609 51 91

Cecilia Cato, gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd
070-311 66 90

Maria Petersén, ordförande för Centerpartiet i Tingsryd
073-526 48 15