web stats

Vårt mål är centerpolitik

Centerpartiet i Tingsryds kommun vill gärna förtydliga vad det valtekniska samarbetet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna innebär och varför vi träffat denna överenskommelse.

Vi är nästan mitt i en mandatperiod, halvvägs till nästa val, och Tingsryds kommun saknar styre. De närmast föregående åren har varit turbulenta med ekonomiskt stålbad, oro och stor personal­omsättning. Kommunen är till viss del på väg upp ur detta.

Centerpartiet släpper fram den nya minoriteten att styra kommunen, för det innebär en viss kontinuitet och minsta möjliga förändring i styrelser och nämnder så här mitt emellan två val. Ledamöterna har vid det här laget hunnit sätta sig in i sina roller och lära sig det område de styr över med utmaningar och framgångsfaktorer.

Centerpartiet släpper även fram minoriteten S, V och KD för att det fortfarande ger litet inflytande till SD. Vi kan inte tänka oss att vara beroende av detta parti för att driva fram vår politik.

Vad innebär då valteknisk samverkan? Partierna som ingår lovar varandra att stötta varandras kandidater i val till styrelser och nämnder. I nuläget handlar det om tre ordförandeposter som ska bytas. Vi är också överens om, vilket det officiella valresultatet visar, att Centerpartiet är det största oppositionspartiet med nio mandat.

Men i de enskilda politiska frågorna är vi fria och driver centerpolitik, precis som tidigare. Vi är i opposition till det nya minoritetsstyret, som nu måste söka stöd för sina förslag. Detta är ytterligare en förklaring till varför vi släpper fram den nya minoriteten i Tingsryd. Vi är övertygade om att detta kommer att ge mest utdelning i form av centerpolitik, mest möjligheter för hela Tingsryds kommun.


Anna Johansson, oppositionsråd C

Cecilia Cato, gruppledare C

Maria Petersén, kretsordförande C