web stats

Motion till kommunfullmäktige 2022-08-03

Inför gratis mensskydd i våra skolor

Centerpartiet i Tingsryd vill att det skyndsamt ska införas gratis menskydd på åtminstonde mellan- och högstadiet runtom i kommunen. Det är centerpartisterna Britt-Louise Berndtsson, Anna Johansson, Towe Carlbrant och Annica Hägg Johansson som lägger fram dessa önskemål i en motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun.

Vi har sett hur senaste halvåret inneburit kraftigt ökade kostnader för alla. Hälften av befolkningen har dessutom under 40-50 år av sin livstid kostnader för mensskydd, förutom den värk med flera besvär som ofta tillstöter åtminstone i början av mensperioden.

I många familjer innebär mens även något man ogärna nämner. Det är jobbigt att överraskas av blödning utan att ha någon beredskap eller något skydd tillgängligt. Man ska kunna koncentrera sig på ämnena i skolan och lära sig så mycket som möjligt, inte behöva oroa sig för till exempel blodfläckar på kläderna. Det är helt enkelt en jämställdhetsfråga men också jämlikhet, då familjer har det olika gott ställt.

Flera svenska kommuner har infört gratis mensskydd på mellan- och högstadiet bland andra Hagfors i Värmland och Alvesta i Kronoberg. Det finns länder i världen som inför det för alla kvinnor i hela landet. I Hagfors var det eleverna själva som la förslaget och skolledningen nappade. Läs gärna mer här: https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2021-12-01-snart-erbjuder-vi-gratis-mensskydd-till-elever.html

Med grund i de uppgifter vi inhämtat via mailväxling från Hagfors och med de skrivningar om både skolresultat och jämställdhet vi har i vårt valprogram yrkar vi

att Tingsryds kommun skyndsamt inför automater med gratis mensskydd på åtminstone mellan- och högstadiet runtom i kommunen.

att Eleverna vid respektive skola får påverka var automaterna bäst placeras.

För Centerpartiet i Tingsryds kommun

Britt-Louise Berndtsson
Anna Johansson
Towe Carlbrant
Annica Hägg Johansson