web stats

Mikael Andersson - nummer 2 på Centerpartiets valsedel till kommunfullmäktigevalet i Tingsryds kommun

Mikael bor i Ryd och är en engagerad och aktiv person med stort samhällsintresse som brinner för landsbygdsutveckling och utbildningsfrågor. För Mikael handlar politiken om att underlåta för medborgarna att kunna utvecklas utifrån sin egen potential och att alla ska ges de bästa förutsättningarna för att kunna nå sina egna drömmars mål. Mikael vill se en positiv utveckling av samhällets samtliga delar, där allas lika värde är grundbulten för ett gott samhälle där alla inkluderas.

1) Varför vill du engagera dig i Tingsryds kommun som politiker?
– Jag tror på Tingsryds kommuns framtid och är övertygad om att vi har den bästa tiden framför oss. I detta vill jag bidra till att utveckla Tingsryds kommun till att bli en än mer fantastisk kommun att leva och verka i samt att besöka. Jag vill vara en del av vårt framtidsbygge och ta ansvar för att utveckla kommunen med fokus på hållbarhet och framåtskridande. Tingsryds kommun har alla möjligheter till framgång bara vi vågar öppna ögonen och lyfta det vi är bra på och förbättra det som är våra utmaningar.

2) Vad är det bästa med Tingsryds kommun?
– Att det finns positiva krafter runt om i kommunen som bidrar till att hålla hela kommunen levande. Inte att förglömma är vår underbara natur som ger en hög livskvalité.

3) Vad tycker du är mest angeläget att förbättra i kommunens verksamhet?
– Att det skapas bättre förutsättningar för bostadsbyggande genom att det finns byggklara tomter i attraktiva lägen runt om i kommunen. Att det satsas på alla orterna i kommunen så att HELA kommunen verkligen ska kunna leva fullt ut, och där alla invånare i varje del av kommunen ska känna stolt samhörighet och delaktighet i vår gemensamma utveckling av HELA kommunen.