web stats
  • / Anna Johansson

Anna Johansson

Personbild


Ordförande Centerpartiet i Tingsryds kommun

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ordförande Centerpartiet i Tingsryd

Ordförande Södra Sandsjö Centerpartiavdelning

 

Oppositionsråd

Ledamot av kommunfullmäktige

2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot av kommunstyrelsens personalutskott
Ersättare i utskottet för Arbete och Lärande

Vice ordförande i styrelsen för Tingsryds kommunföretag AB

Vice ordförande i plan- och näringslivsutskottet

 

Kontakta Johansson Anna

Kontakta Johansson

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....