Nya avtal för rehabilitering

Upphandlingen av rehabiliteringsverksamhet i länet är nu klar. Region Östergötland tecknar avtal med tre olika leverantörer som ska ta emot patienter med problem från rörelseorganen och även kunna identifiera och erbjuda behandling vid psykisk ohälsa.

– Den dominerande sjukskrivningsorsaken inom Region Östergötland är psykisk sjukdom och ohälsa. Vi ser därför ett fortsatt behov av att utveckla och stärka rehabiliteringen för patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa i kombination med besvär från rörelseorganen, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade på tisdag beslut om tilldelning i upphandlingen av rehabiliteringsverksamhet när det nuvarande avtalet löper ut den 30 september. Efter utvärderingen av de anbud som kommit in tecknas avtal med PBM Sweden AB (Psykiatripartners) i östra länsdelen, Skogsfrid Rehab Support i centrala länsdelen och Stjärnkliniken i västra länsdelen. Avtalen gäller i två år med upp till två års förlängning. Kostnaden för avtalen är totalt 16,2 miljoner kronor årligen.

Leverantörerna ska erbjuda rehabilitering vid problem från rörelseorganen, men även kunna identifiera och erbjuda behandling av psykisk ohälsa.

– Fokus i det nya avtalet är att ge patienter tillgång till en jämlik rehabilitering över länet. Genom samverkan mellan såväl privata som regiondrivna vårdgivare vill vi för patienterna skapa fler valmöjligheter och rehabiliteringsinsatser som kompletterar varandra, säger Helena Balthammar (S) hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.

Sms-livräddartjänst förlängs
Årligen drabbas drygt 6 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Nationella och internationella riktlinjer förespråkar omedelbar start av hjärt-lungräddning (HLR) och att hjärtstartare används inom 3 minuter. Vid hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut.

Vid tisdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga avtalet för tjänsten sms-livräddare i ytterligare två år. Tjänsten från SOS Alarm infördes hösten 2019 och innebär att personer som anslutit sig till den och är i närheten larmas när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Tjänsten är ett komplement till ordinarie rutiner. I Östergötland är i nuläget drygt 4 000 personer anslutna till tjänsten.