Nyhetsbrev - Roland Karlsson

Så äntligen kom då den nationella infrastrukturplanen, som också sätter ramen för den regionala planen. Sammanfattningen av planen är att 80% av satsningarna läggs på järnväg, inte helt oväntat. Åtgärder för den nya stambanan mellan Borås-Göteborg ligger kvar men medel förskjuts med anledning av oklarheter för dragningen genom Härryda kommun. Medel för vägunderhåll ökar, vilket är nödvändigt med en trafikökning med 44% mellan 1990 – 2019 och 63% av vägarna är byggda innan 1970.

Från VGR finns en beslutad prioriteringsordning som består av ny järnväg mellan Göteborg – Borås – Jönköping, fyra spår mellan Göteborg – Alingsås, Oslo – Hamburg samt satsningar på regionala järnvägar. Dessutom färdigställning av de delar på E20 som finns i tidigare avtal.

När det gäller den regionala planen så finns det lite eller inget utrymme för nya objekt. Det som finns med är satsningar på väg 41 och 156 i Marks kommun.

När det gäller kollektivtrafiken I Västra Götaland så har resandet succesivt ökat men är långt ifrån den volymen som var innan pandemin. Detta är naturligtvis en stor utmaning och planeringen är att först 2025 kommer resandet med kollektivtrafik att vara tillbaka på de nivåer som fanns innan pandemin 2019.

Helt klart är att vi behöver hitta olika lösningar för olika delar för Västra Götaland. En bra lösning för staden är inte helt säkert lika bra för mindre orter.

Den 12 december kom den nya tidtabellen från Västtrafik där åtgärder blev att glesa ut trafiken på de linjer där resandet är lågt för att möta minskade intäkter. Samtidigt har återhämtningen av resandet inneburit att ytterligare förändringar kunnat undvikas.

På uppdrag av Kollektivtrafiknämnden ser nu Västtrafik över seniorkorten. Efter övergången till tre zoner, där Sjuhärad ingår i zon C med 35 kommuner, har behovet att se över bl.a åldersgränser blivit nödvändig. Utredningen kommuniceras nu med inspel från kommunerna där olika förslag diskuteras. Beslut om förändringar kommer troligen att tas under hösten 2022.

Vi diskuterar också vad det nya normala inom kollektivtrafiken kommer att bli framöver. Troligen kommer resandet se annorlunda ut. Dels på grund av de nya zonerna men också att fler kommer att ges möjlighet att fortsätta vissa dagar få jobba hemifrån, vilket naturligtvis påverkar kollektivtrafiken.

Västtrafik har därför utrett en biljett som skulle täcka det nya behovet. Förslaget om flexbiljett skulle lanserats i slutet av november, men är behov av ytterligare analys.

Anledningen är att det under hösten har sålts en stor mängd enkelbiljetter med återbäring för resenären. En återbäring som skulle tas bort när flexbiljetten infördes.

Från den 12 december finns det 22 helt nya dubbeldäckare på 100-linjen mellan Borås – Göteborg. Ni kommer inte att kunna missa dom, de nya bussarna är rosa med rymligare sittplatser och utrustade med wifi och USB-uttag.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.