Valprogram 2022-2026

Valprogram 2022 - 2026, prioritering av valfrågor
Nedan ser du ett antal av de valfrågor som kommit in till oss. Nu vill vi gärna att du hjälper oss att prioritera dessa in den ordning du tycker dom är viktiga.
Hur vill du prioritera följande? Klicka i 1 till 5
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ett Två Tre Fyra Fem
Trygghetsboende

Samverkanshus, vård- och omsorgsboende tillsammans med förskola

Fibernätsutbyggnad

Skapa en stadsutvecklingsplan

Anlägga solceller på kommunala byggnader

Liselotte Andersson
Ordförande i kretsstyrelsen
Roland Karlsson
Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Dahl
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.