Kultur och fritid

sol-has-bg

Kultur är både djupaste mening, ytligaste underhållning, kunskap och gemenskap, och en betydande del av näringsliv och handel.

Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors självförverkligande och delaktighet i samhället, som ständigt utvecklas i våra möten med varandra.

Vår historia är viktig att bevara. Det pågår ett omfattande arbete i våra kultur- och hembygds- och bygdegårdsföreningar.

Föreningslivet är en stor och viktig del av kommunens utveckling.

Vi bör uppmuntra att människor genom föreningslivet tillsammans äger och driver viktiga samhällsfunktioner som kommer alla till del.

Föreningar kan med fördel vara en del av servicen och gemenskapen i samhället.

Under mandatperioden 2019-2022 kommer vi att arbeta för:

  • Vi vill aktivt stödja det ideella föreningslivet i hela kommunen.
  • För att bevara vår historia vill vi stödja kulturföreningar, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.
  • Vi vill ge förutsättiningar för att alla ska kunna uppleva kultur i föreningslokaler i hela kommunen.
  • Vi vill skapa för utsättningar för kulturella mötesplatser för ungdomar.
  • Vi vill samordna föreningsbidragen så att det blir enklare att bli stödberättigad.
  • Vi vill stötta föreningslivet i deras arbete med integration.

Roland Karlsson
1:a på kommunlistan
Mikael Dahl
2:a på kommunlistan