Välfärd

Ulricehamn ska vara en trygg och bra plats att bo på under hela livet. Vård och omsorg ska hålla hög kvalité av välutbildade medarbetare med rätt utbildning där man har stort inflytande över hur vården ska genomföras.

Trygghet är att känna igen medarbetarna som arbetar i hemtjänsten. Vi ska arbeta för att minska antalet olika medarbetare som besöker våra brukare, med målet på sikt inte ska vara fler än tio olika under en 14-dagares period. För att ytterligare utveckla kvalitén ska en chef inom vård och omsorg ha maximalt 25 medarbeta att leda.

Det livslånga lärandet är lika viktigt inom vård och omsorg, som inom andra verksamheter. Kommunen ska tillsammans med regionen erbjuda medarbetare likväl som kommande medarbetare möjlighet till vidareutbildning. Detta är en del av arbetet att göra Ulricehamn till Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

För att minska ensamheten för äldre är mötesplatser viktiga i hela Ulricehamns kommun. Där är samverkan mellan det offentliga och frivilliga organisationer nödvändigt. På vård- och omsorgs boendet måste dagarna ha ett meningsfullt innehåll.

Ung omsorg är möten över generationer och den unge besöker och sätter guldkant på vardagen för den äldre. Ungdomarna får en anställning som inte sällan är det första extra jobbet, och som kan leda till ett ökat intresse för ett framtida yrke samtidigt som båda berikas av de nya kontakterna.

Som en del i möten över generationer ser vi Samverkanshus, vård och omsorgsboende tillsammans med förskola som viktigt. Flera sådana bör planeras. Det behövs fler boendeformer, exempelvis Trygghetsboende med eller utan biståndsbedömning, på flera orter i kommunen.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Kvaliteten och likvärdigheten ökar. Ett offentligt mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef.
  • Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare på en 14-dagarsperiod.
  • Äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorg. Målet gäller tillsvidareanställd personal.
  • Sociala mötesplatser
  • Attraktiv arbetsgivare, arbetet med att vara Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare ska fortsätta.
  • Ung omsorg – Möten mellan generationer
  • Samverkanshus, vård- och omsorgsboende tillsammans med förskola, där möts generationer. Projektering av fler samverkanshus.
  • Trygghetsboenden, för äldre som vill bo där det finns mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Att bli biståndsbedömd för att få bo i ett trygghetsboende ska vara en möjlighet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.