Vi vill fortsätta samarbeta

Idag har vi haft presskonferens om att vi - C, M, L, KD, V och MP - vill fortsätta samarbetet som påbörjades 2019.

Vi har tagit fram ett gemensamt politiskt program med 13 olika områden, bland annat

  • landsbygdsutveckling
  • barn och unga
  • bostäder
  • äldreomsorg
  • jobb/företagande
  • hållbar tillväxt

Nu fortsätter vi ta ansvar för att utveckla hela kommunen!