MITTENSAMARBETET I BOTKYRKA SPRICKER

Idag kom beskedet att Emanuel Ksiazkiewicz (S) väljer att avsluta samarbetet med Centerpartiet. Informationen nådde vår gruppledare, Dag Ahlse, under förmiddagen.

- Det är ingen hemlighet att vi i Centerpartiet har stått upp för beslutet att stänga ABF:s fritidsgårdar. Vi är djupt oroade över utvecklingen inom det politiska styret i Botkyrka, säger Dag Ahlse, gruppledare och kommunalråd för Centerpartiet i Botkyrka.

Att Centerpartiet nu utesluts är djupt bekymmersamt och väcker frågor om Botkyrkas framtid. De politiska uppdragen i nämnder och styrelser har beslutats av kommunfullmäktige. Detta medför att det nya styret nu inte kommer att ha egen majoritet i någon nämnd och det skapar en väldig turbulent situation för hela Botkyrka kommun.

Botkyrka förtjänar ett bättre ledarskap än det som nu har formats.
Centerpartiet kommer att fortsätta att ta ansvar för Botkyrkabornas bästa.