Botkyrka
Centerpartiet lokalt

Välkommen till Centerpartiet i Botkyrka!

God Jul 2018

 RESUtat av fullmäktigevalet 2018

Vi fick två platser  och två ersättare i Fullmäktige för perioden 2019-2022 

Dag Ahlse samt Johan Lunnelie tillträder som ordinarie

Camilla Eriksson och Eva Lundholm som ersättare.

Nomeneringarna till nämnder och styrelser är nu fastställd.

Information ligger under fliken Kontakt sedan under Nämder och styrelse 2019-2022

Botkyrkas budget för 2019

Vi har nu gått igenom kommande årsbudget. Stor osäkerhet råder då vi inte vet hur stora statsanslagen blir nästa år. En skillnad på upp till 60 miljoner kan det bli beroende på vilken
regering tillträder. Vi har lagt en budget efter de förutsättningar som finns men kommer även be att det utreds var vi kan dra ner om det blir så att det blir mindre anslag.

För Centers del framförde vi tre förslag som vi vill få med inför nästa år

1.Skyndsamt utreda om det går
att köpa in kött från lokala producenter för att stödja bönderna efter den
hårda sommartorkan

2.Att på lång sikt utreda hur vi
kan köpa in så mycket närodlade produkter som möjligt till kommunens
behov

3.Att en arbetsgrupp tillsätts för att utröna om lokaltrafiken på Grödingelandet kan förbättras

Alla förslag mottogs väl och
kommer att utredas

Dag Ahlse

vice ordförande Centerpartiet Botkyrka-Grödinge

Samarbete för nya Botkyrka

Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Liberalerna och Centerpartiet är överens om, och har skrivit under en avsiktsförklaring för att bilda en teknisk valallians för att tillsammans styra Botkyrka under mandatperioden
2018-2022. Samarbetet ska utgå från en gemensam vision om att utveckla Botkyrka samt att ta de kloka
men svåra besluten som behöver tas för Botkyrkas utveckling.


Jag är glad att kunna presentera en så bred majoritet, med många starka krafter, som gemensamt vill vara med och
utveckla Botkyrka. Botkyrkaborna är värda en bred majoritet med anständiga partier, säger Ebba Östlin (S).

Vi är överens om en generell viljeinriktning och ansvarsfördelning och har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för en samarbetskoalition de kommande fyra åren.

Vi alla är överens om att svåra men viktiga beslut behöver tas för utveckling av nya Botkyrka och stärka välfärden. Vi är också överens om att skapa en Botkyrkamodell för mer valmöjligheter i omsorgen, säger Ebba Östlin.

Vi kommer fortsatt att gå igenom politik och aktuella frågor för att skapa en gemensam grund. Därefter kommer partierna gemensamt att förhandla fram avtal om styret av kommunen de kommande fyra åren.

 
Kristdemokraterna är beredda att samarbeta och ta ansvar för Botkyrka tillsammans med fyra andra partier i en bred majoritet för att säkra demokratin. För oss är det viktigt att inom den nya majoriteten lyfta fram trygghetsfrågor,
ökad valfrihet inom barn- och äldreomsorg, såsom bl.a. familjecentraler, äldreboendegaranti och möjliggöra etablering av privata vårdföretag samt verka för att utforma kommunens näringslivsarbete så att det bidrar till ett starkt företagsklimat i Botkyrka, säger Stefan Dayne för Kristdemokraterna


Jag är glad över att vi är fem partier som tillsammans vill kunna hitta ett bra samarbete för att leda Botkyrka de kommande åren. För oss miljöpartister kommer alltid miljöpolitik att vara prioriterat. Vi ser fram emot de fortsatta förhandlingarna, säger Myrna Persson för Miljöpartiet de gröna


Liberalerna Botkyrka är glada att kunna ingå i en majoritet som lyfter för oss viktiga frågor inom skola, vård och
omsorg. Inte minst valfriheten inom omsorg och möjlighet till lärarassistenter är hjärtefrågor för oss. Därutöver kommer vi att arbeta för är att utveckla Botkyrkas näringsliv och företagsklimat. Genom nya företag, inte minst kunskapsintensiva, skapas möjlighet för fler välbetalda jobb I Botkyrka och till Botkyrkaborna, säger Lars Johansson för Liberalerna


Vi i Centerpartiet är glada för denna möjlighet att vara med och påverka Botkyrka i en positiv riktning. Vi ser med tillförsikt framåt efter de samtal som förts i en väldigt positiv anda att vi kan föra fram våra frågor om bättre äldreomsorg, mer ungdomsbostäder och en positiv utveckling i Norra Botkyrka, säger Dag Ahlse  Centerpartiet

Presidiumposterna
för de större organen är hittills tänkt
att fördelas som följer:

Johannes Svensson,
politisk sekreterare Botkyrka, 070-1870880, johannes.svensson@botkyrka.se

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.