Rysslands aggression

Den brutala aggression Ryssland använder i kriget mot vad Putin säger är ett ”broderfolk” öppnar ett nytt kapitel i vår historia. Nu levande generationer har upplevt ett antal sådana. Sovjetunionens upplösning för 30 år sedan, den 25 december1991, bildandet av 15 självständiga stater kom tillsammans med Berlinmurens fall 1989 och Tysklands återförening att innebära ett tydligt nytt kapitel. Europas efterkrigshistoria skulle kunna läka, människor återfå frihet och vår regelbaserade europeiska säkerhetsordning bygga en fredlig framtid.

Men vi vet att historien alltid innehåller frön till nya konflikter och att människor alltid gör skillnad. Putin blev president för ett Ryssland som upplevt en hård skilsmässa från USSR, sökte sin identitet och han startade med att hårdhänt slå ner försöken till självständighet i Tjetjenien. Grozny grusades och Kadyrov fick sedan fria händer att med allt våld förtrycka folket. Putin beskrev vid säkerhetskonferensen i München 2007 Sovjetunionens upplösning som 1900-talet största geopolitiska katastrof. USSR upplöstes inte utan nya konflikter där Ryssland tog på sig vara ”fredsbevarare”, vilket vi i världssamfundet tyvärr godtog. Konflikten i Georgien innebar att Ryssland som ”fredsbevarare” ingrep 2008 i Tshinkvali och Abchasien för att snabbt erkänna dem som självständiga stater. Sedan 2014 såg vi den illegala militära aktionen i Ukraina mot Krim, illegal folkomröstning följd av annektering samt hur de initierade och säkrade att delar av Donbas och Luhansk sökte bryta sig ur Ukraina. De sökte då bli erkända men Putin ansåg inte tiden mogen förrän den 22 februari i år. Två dagar innan han gav invasionsorden till de drygt 150 000 militära styrkor som byggts upp runt Ukraina sedan hösten 2021.

Så vad vill han då. Han vill återskapa det gamla ryska imperiet. Han identifierar det ”ryska folket” utifrån sin historieskrivning och inte utifrån medborgarskap. Vi har sett detta förut, vi ser det idag hos neo-nationalisterna. Han tar sin förklaringsmodell, enligt en artikel från juli 2021, tillbaka till 800-talet och historiska Rus. Då den största ”staten” i Europa. Han beskriver hur slaver och andra stammar då förenades under Rurikdynastin, gammal-rus-språket och så den ortodoxa tron. I artikeln söker han visa på gamla ryska provinser från väst till öst som konstituerar samma broderfolk. Att Ukraina härrör från ryska ordet för periferin. Han menar att nationalister sökt splittra de ryska broderfolken och imperiet. Han beskyller bolshevikerna för att ha delat upp det ryska folket i olika territorier, bestulit Ryssland. Det återkommer han till i sitt tal den 21 februari där han utpekar det moderna Ukraina som skapat av Lenin. Lenins eftergifter för nationalister var värre än ett misstag anser Putin och talar om den för Ryssland förödmjukande Bretst-Litovsk-avtalet. Att Stalin sedan inte ändrade konstitutionen så att staterna inte kunde lämna USSR var ännu ett misstag. Putins tydliga kritik av nationalism som han jämställer med neo-nazism och fascism är verkligen ny-nationalism för att motivera sitt imperiebygge. Där vill han definiera folk och erkänner inte självständiga stater med medborgare. Tänker att det finns och funnits andra som vill definiera nationer som folk och inte medborgare inom erkända staters gränser. Putins nation ska ritas utifrån det han ser som historiska ryska folket. Där den rysk-ortodoxa kyrkans enighet lyfts fram, där alla språk bara är dialekter av gammel-ryska och de historiska traditionerna från Ryska imperiet återskapas. Det är inte konstigt att han stöttar extremister i Europa. Putin måste stoppas.

Om vi ser Putins argumentation att Ukraina egentligen inte är en stat, måste vi se att han i grunden inte heller erkänner andra stater i det område som han ser som gammel-Rusiskt territorium. Han anser ju att ”nationalismen” i form av moderna stater förstört imperiet och utifrån den argumentationen kan vi se en fortsatt aggression från Putin bortom Ukraina. Detta är ett nytt kapitel som vi under överskådlig framtid skriver. Vår utrikes- och säkerhetspolitik måste formas i en ny tid. Här endast en kort bild av det jag ser komma.