BRA VÅRD NÄR DET BEHÖVS

Det finns mycket i vården som behöver bli betydligt bättre, i allt från möjligheten att komma i kontakt med vården och få hjälp i tid till att förbättra vårdpersonalens förutsättningar att göra ett bra jobb. Idag är arbetsbelastningen på sjukvårdens personal allt för ofta alldeles för hög.

Vi i Centerpartiet vill förbättra vården på riktigt och vi ser tre grundstenar för att göra det:

Genom att förebygga ohälsa så kan fler leva långa friska liv. På så sätt avlastar vi även vården när färre drabbas av sjukdomar.

Vi vill att alla ska ha en fast husläkare och att det ska vara enkelt att få hjälp på vårdcentralen. Genom att öka andelen av sjukvårdsbudgeten som går till vårdcentralerna så kommer hela sjukvårdssystemet att fungera bättre.

Det behöver bli mer attraktivt och hållbart att jobba i vården. Genom att satsa på långsiktiga lösningar som gör att medarbetare stannar och trivs kommer vården också att bli bättre.

Centerpartiet i Stockholmsregionen har många målsättningar

  • Verksamhetsbidraget till civilsamhället och ideella föreningar ska öka från dagens
    18 miljoner till 30 miljoner.
  • Vården vid klimakteriebesvär samt sjukdomar såsom vestibulit, endometrios, PCOS, PMSD, lipödem mfl förbättras kraftigt.
  • Inför ett avgiftsfritt vaccinationsprogram för 65+ där bland annat bältrosvaccin ingår.
  • Recept på antidepressiva ska alltid åtföljas av samtalsstöd eller psykologkontakt.
  • Fler öppna vårdplatser och max 90% beläggning av vårdplatserna
  • Inför en nollvision att ingen ska ha en oupptäckt förlossningsskada. Antalet skador ska minska och de skador som ändå uppstår ska tas omhand.