Distriktsstyrelsen sammanträder

Distriktsstyrelsen sammanträder för sista gången våren 2017.

Den 22 maj. Regionens Hus 18.30-21.00