Distriktsstyrelsen

Följande personer utgör Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstyrelsen:

Ordförande: Catarina Deremar (catarina.deremar@riksdagen.se, 070-336 81 60)
Vice ordförande: Johan Örjes (johan.orjes@centerpartiet.se, 070-611 52 51)
Kassör: Mats Joelsson (joelsson.mats@gmail.com)
Sekreterare: Johanna Engström
Övriga ledamöter: Camilla Strandman, Ehsan Nasari, Gunn Johansson, Lotta Carlberg, Mats Joelsson och Stephen Schad

Följande personer är adjungerade till distriktsstyrelsen: Unn Harsem (regionråd), Kent Do (CUF), Monica Hallgren (Centerkvinnorna) och Anton Ekelund (Centerstudenter)

Relaterade nyheter