Bo & bygga

Bild

Grums är en kommun med allt:

Vi har miltals med stränder för strandnära boende, mycket landsbygd, stora och små samhällen och människor med stort engagemang ute i kommunen.

För att ta tillvara de möjligheter detta ger behöver:

Våra unga hitta små billiga hyresrätter för att kunna flytta hemfrån. Våra äldre behöver allt från radhus till trygghetsboende och äldreboenden.


  • Centerpartiet vill att kommunen uppmuntrar byggandet av bostäder för dem som vill flytta från sitt hus till ett mindre och mer lättskött boende.

Det skulle i sin tur ge:

  • Fler tillgängliga bostäder för barnfamiljer som behöver mer utrymme.
  • Få fler att stanna istället för att flytta från kommunen vilket ofta är alternativet.
  • Vi vill att det byggs fler hyreslägenheter med olika storlek och standard för att tillgodose alla målgrupper.

Det skulle ge:

  • Unga möjlighet att flytta hemifrån
  • Fler skulle stanna i kommunen

 

Det ska gå att bo och bygga i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.