Landsbygdsdag i Östra Ämtervik

Söndag 24 april kl 16-18 på Gunnerudsgården i Östra Ämtervik

Varmt välkomna att prata landsbygdens utveckling med oss!

Vi samlas vid Gunnerudsgården i Östra Ämtervik för att göra ett efterlängtat besök på badhuset som de fantastiska eldsjälarna i bygden åstadkommit. Vi tar även en rundtur på Nira lantbruk.

För att ge förutsättningar för människor att bo på landsbygden i framtiden krävs gemensamma insatser på både kort och lång sikt. Vi tar med glädje emot idéer och förslag, och vill också diskutera några av de idéer vi vill driva under kommande mandatperiod:

 • Säkerställa hög andel närproducerade
  livsmedel i kommunens kök
 • Rusta för framtiden genom publika
  laddstolpar på strategiska platser i
  byarna
 • Ökad inflyttning genom att erbjuda
  byggklar mark
 • Stödja satsningar och utveckling genom förstärkt Byapeng


Såväl allmänheten som medlemmar är hjärtligt väkomna!