Sunnebygget - Våra idéer för framtiden

Bild


SUNNEBYGGET - VÅR VALPLATTFORM FÖR 2022


Landsbygdskommunen Sunne

I 100 år har vi kämpat för landsbygdens villkor, och det kommer vi fortsätta göra.

Vi ser att landsbygden och dess gröna näringar är svaret på många av framtidens utmaningar. Landsbygden behöver rättvisa förutsättningar och friheter för att utvecklas och blomstra.

 • Ökad inflyttning genom att erbjuda byggklar mark
 • Rusta för framtiden genom publika laddstolpar på strategiska platser i byarna
 • Mer landsbygdsutveckling genom förstärkt byapeng
 • Behålla hög andel närproducerade livsmedel i kommunens kök

Näringslivskommunen Sunne

Det är i företagen välfärden skapas. Utan företagen skulle det inte finnas jobb som ger skatteintäkter. Därför börjar all välfärd med företagen.

Det ska vara enkelt att vara företagare i Sunne, och det ska vara enkelt att bli företagare i Sunne.

 • Finansiera Norra bron
 • Möjliggöra entreprenad inom kommunal verksamhet där det är lämpligt
 • Handla mer lokalt till kommunal verksamhet
 • Förbättra kollektivtrafiken genom att undersöka förutsättningar för lokal upphandling av skolbuss
 • Bättre service till invånarna genom regelförenkling och möjliggörande förhållningssätt
 • Öka beredskapen genom att ta fram lokal livsmedelsförsörjningsplan

Skolkommunen Sunne

Varenda unge ska kunna bli sitt bästa jag och leva sitt bästa liv. I skolan kan lusten för lärande väckas, eller lusten för utveckling släckas.

Centerpartiet vill förbättra studieresultaten genom hög andel behöriga lärare samt lugn och trygg arbetsmiljö för lärare och elever. Vi ska ha utbildningar som leder till jobb och alla, ALLA barn och unga ska känna att skolan tar tillvara på deras unika förutsättningar.

 • Fler företagsamma människor genom företagarutbildning i grundskola och gymnasium
 • Utveckla Sunnes arbetsmarknad genom att utforma gymnasieskolan utifrån de lokala behoven av arbetskraft
 • Sträva efter likvärdig kvalitet i alla Sunnes skolor
 • Ge förutsättningar för trygg och lugn arbetsmiljö för barn, ungdomar och lärare
 • Utveckla Vuxenutbildningen för att möta arbetsmarknadens behov

Gröna kommunen Sunne

Ingen kan göra allt, alla måste göra något. De val vi gör idag kommer avgöra vilken planet våra barnbarn ärver imorgon.

Vi har politiken för att minska utsläppen och stärka de gröna näringarna. En grönare kommun kommer också att vara mer attraktivt för framtidens gröna näringsliv.

 • Snabba på utbyggnaden av cykelvägar genom fördubblad budget
 • Minska koldioxidutsläppen genom att göra kommunens bilflotta fossilfri
 • Kontrollera och planera klimatarbetet genom att ta fram en koldioxidbudget

Kulturkommunen Sunne

Sunne är en kulturkommun i toppklass. Det vill vi bygga vidare på. Kulturen ska vara fri och politiken ska hålla armlängds avstånd.

Vi har stärkt stödet till kulturföreningar och infört verksamhetsstöd till flera av våra största aktörer. Barn och unga ska möta kulturen tidigt i bland annat Skapande skola och konst i det offentliga rummet.

 • Erbjuda likvärdiga kulturskoleaktiviteter på varje skola
 • Erbjuda fler evenemang för unga
 • Aktivt stärka kulturnäringen
 • Skapa förutsättningar för långsiktig upplevelseverksamhet på Tossebergsklätten och Sundsbergs gård

Fritidskommunen Sunne

Att skapa förutsättningar för en aktivt och meningsfull fritid, för både unga som äldre, bygger ett starkare och friskare samhälle. I föreningslivet skapas vänskap, intressen utvecklas och vi har sett hur viktigt den ideella sektorn var under pandemin.

Det ska vara enkelt att samarbeta med kommunen. Vi ska ha ett bra utbud av spår, anläggningar och hallar.

 • Ökad folkhälsa genom fler cykel- och vandringsleder
 • Tillgänglighetsanpassa fler badstränder och vandringsstråk
 • Aktivt stärka föreningslivet

Omsorgskommunen Sunne

I Sunne ska du känna dig trygg med att den dagen du behöver hjälp, då finns den där för dig.

Det är stora utmaningar framåt som vi inte kommer klara utan en digital omställning. Det digitala ska bara användas för att göra välfärden bättre. Det personliga mötet ska alltid finnas när det behövs.

 • Höja kvalitén på omsorgen genom modern teknik
 • Tryggare omsorg genom en satsning på kompetensutveckling av personal
 • Öka det digitala innanförskapet genom sommarjobbande ungdomar på trygghets- och särskilda boenden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.